Historia til Kråkeroe-staulen

For 2000 år sidan var det høgst sansynleg fast busetnad på Kråkeroe, på denne tida og frametter vart det her drive stort med jernutvinning. Rundt om på heile eigedomen kan ein i dag sjå restar etter denne omfattande industrien. Ein veit også at det alt då vart drive ei form for landbruk på Kråkeroe.

[LES MEIR]


Trollkatten

Denne artikkelen er skrive med utgangspunkt i Svale Solheims kapittel om trollkatt i boka Norsk sætertradisjon frå 1952. [1] Boka er tilgjengleg digitalt på Nasjonalbibliotekets nettsider: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102605044

[LES MEIR]


Hulderfolket

Hulderfolket hadde sin bustad under bakken, dei var underjordiske, men kunne ferdas og virke i menneskeverda, synlege såvel som usynlege. Dei likna på folk, men jentene hadde kurumpe med hale, karane var helst små av vekst . Hulderfolket hadde ei tvetydig stilling i folks bevisstheit, dei var i sin natur tilbøylege til det onde, samstundes som dei innst inne lengta etter det gode, etter lyset. (Ile: 138)

[LES MEIR]Knåost